Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Baby Care: Theo dõi sự phát triển của em bé

Lợi ích ứng dụng

- Giúp Bố và Mẹ biết được sự phát triển cân nặng và chiều cao của em bé hàng tuần
- Biết được những thay đổi về cơ thể của em bé
- Biết được quá trình hình thành và phát triển các cơ quan của em bé

Ứng dụng dành cho

- Mẹ muốn theo dõi sự phát triển của em bé hàng tuần
- Bố theo dõi những thay đổi và hoàn thiện của em bé

Phát triển bởi: Nhà Đậu

Ngay từ trong bụng Mẹ, em bé đã phát triển với tốc độ khác nhau. Bạn đừng lo lắng quá nếu siêu âm chỉ ra rằng em bé của bạn nhỏ hơn hay lớn hơn nhiều so với số liệu từ báo cáo. Bác sĩ sẽ cho bạn biết khi nào phải kiểm soát sự phát triển của em bé.