Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Cảm giác của mỗi Mẹ sẽ khác nhau nhưng cố gắng giữ sự thoải mái và tự tin
Cảm giác của mỗi phụ nữ có thai quá ngày là rất khác nhau. Một số thì khá thoải mái, tự tin rằng em bé sẽ đến vào thời điểm thích hợp và hoàn hảo nhất của nó. Số khác thì lo lắng, căng thẳng chờ đợi điều gì đó xảy ra. Các bác sĩ và nữ hộ sinh cũng có thể có những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về việc có nên giục sinh hay không.