Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Chúc mừng Mẹ đã đi đến tuần 38 của thai kì, Mẹ sắp gặp em bé rùi
Chúc mừng bạn đã đi đến tuần thứ 38 của thai kì. Mặc dù có thể bạn đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đạt đến mốc này, thì giờ hãy coi đó như một sự khen ngợi dành cho mình. Bạn có thể cảm thấy quá mệt mỏi trong suốt thời kì thai nghén rồi và bây giờ bạn chỉ muốn nó kết thúc mà thôi. Hãy vui lên vì bạn sắp được gặp em bé rùi.