Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Mẹ bị sưng phù mắt cá chân và bàn chân
Tuần này, bạn có thể sẽ bị sưng phù. Mắt cá chân và bàn chân sưng húp lên, đi bộ hay đứng lâu một chút cũng thật khó khăn.