Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Mẹ cảm thấy mọi hoạt động đều bất tiện, cuộc sống bị treo lơ lửng
Thời điểm này, bạn có thể cảm thấy việc đi lại, đứng, sinh hoạt càng ngày càng rất bất tiện và năng lượng của mình đi đâu hết mất. Rất là khó để tập trung lâu vào việc gì đó hoặc là đặt ra các kế hoạch cho em bé. Như thể là cuộc sống của bạn đang bị treo lơ lửng trong thời gian này.