Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Mẹ cần chú ý những lần chuyển động của thai nhi vì Mẹ có thể phải nhập viện
Bạn có thể được yêu cầu ghi lại những lần chuyển động của thai nhi mà bạn cảm nhận được trong tuần này. Nếu có sự thay đổi hoặc giảm đáng kể trong những chuyển động này thì bạn sẽ cần phải nhập viện.