Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Mẹ nên hạn chế giao tiếp, chỉ nên ở nhà với ông xã thôi
Bạn sẽ có thể rất mệt mỏi vì phải nghe mọi người hỏi lý do vì sao vẫn chưa sinh. Bạn chán ngấy khi phải giải thích và lặp đi lặp lại cùng một thông tin. Hãy hạn chế giao tiếp, chỉ nên ở nhà với ông xã bạn thôi. Cố gắng đơn giản hóa mọi việc cho tuần này.