Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Mẹ thử kích thích đầu vú nếu Mẹ có thể chịu đựng được
Thử kích thích đầu vú nếu bạn có thể chịu đựng được. Một số bà bầu thấy cách này rất hữu ích để giúp tử cung bắt đầu co thắt. Nếu bạn không muốn tự làm điều đó thì có thể nhờ ông xã giúp.