Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Mới mang thai, Mẹ nên hạn chế dùng thuốc tây
Hãy cố gắng không dùng thuốc tây trừ khi có sự chỉ định của bác sĩ. Bởi lẽ một số dược chất sẽ có hại cho phôi thai đặc biệt là trong những tuần đầu tiên.