Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Nếu được sinh ra trong tuần này, em bé đã phát triển hoàn chỉnh
Nếu được sinh ra trong tuần này, cơ thể bé đã phát triển hoàn chỉnh và rất sẵn sàng để hít thở, bú, tiêu hóa, loại thải, khóc, và biểu hiện những đòi hỏi cho các nhu cầu của mình.