Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Nếu Mẹ muốn thụ thai, hãy sử dụng ngày rụng trứng
Thường thì phụ nữ sẽ rụng trứng vào khoảng chừng 12 – 14 ngày sau ngày đầu tiên có kinh. Nếu bạn muốn thụ thai, cố gắng tính thời gian quan hệ tình dục sao cho trùng khớp hoặc ngay trước ngày rụng trứng.