Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Nếu nước ối của Mẹ rỉ ra kèm theo đau, hãy gọi bác sĩ vì đó có thể là cơn đau đẻ
Nếu nước ối của bạn rỉ ra từ âm đạo, những cơn co bóp đến khoảng 15 phút một lần, hoặc là những cơn đau lưng dồn liên tiếp, hãy nói chuyện với y tá hoặc bác sĩ. Tất cả đều có thể là triệu chứng của một cơn đau đẻ thật sự.