Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Cách đo chiều cao của Bé

- Trước tuần thai 20
   + Em bé thường cuộn tròn trong bụng mẹ
   + Chiều cao của bé sẽ được đo từ đầu đến mông
   + Đây gọi là chiều dài đầu mông
- Từ tuần thứ 20 trở đi
   + Chiều cao của bé sẽ được đo từ đầu đến gót chân

Lưu ý về chiều cao của Bé

- So với các bé gái, bé trai có chiều cao lớn hơn