Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Các cơn co thắt Braxton Hicks là việc cơ tử cung của bạn đang uốn cong để chuẩn bị cho việc em bé sẽ chào đời trong tương lai gần.
Các cơn co thắt không đủ mạnh để đẩy em bé của bạn ra ngoài như các cơn co thắt chuyển dạ thực sự.