Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Là do Hormone thai kỳ gửi tin nhắn đến cơ thể của bạn (rất chậm) để bắt đầu quá trình sinh nở.