Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Các cơn co thắt Braxton Hicks có thể bắt đầu bất cứ lúc nào sau tuần 20 của thai kỳ, tăng dần đến tuần thứ 32 cho đến khi bắt đầu chuyển dạ.