Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Nếu các cơn co thắt của bạn tăng dần về cường độ và tần suất và bạn nhận thấy xảy ra nhiều hơn 4 lần/giờ, bạn có thể chuyển dạ thực sự. Vì vậy, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức (đặc biệt nếu bạn chưa mang thai 39 tuần và có nguy cơ sinh non).
Luôn luôn liên lạc với bác sĩ của bạn nếu bạn bị đau nhiều hoặc nhìn thấy bất kỳ loại dịch tiết âm đạo bất thường.