Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Các cơn co thắt Braxton Hicks bắt đầu một sự thắt chặt khó chịu nhưng không đau từ đỉnh cơ tử cung của bạn và lan xuống dưới. Chúng làm cho bụng của bạn trở nên rất cứng và méo một cách kỳ lạ (gần như nhọn). Khi bạn càng đến gần ngày dự sinh, chúng sẽ càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn.
Đa số các Mẹ Bầu đều cảm nhận được những cơn co thắt Braxton Hicks dù ở cường độ nhẹ hay dữ dội.