Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Mẹ Bầu cần tránh dầu khoáng, những đồ nhuận tràng nhạy như dầu thực vật và các viên thuốc nhuận tràng vì có thể gây nguy hiểm khi mang thai. Khi tác động mạnh còn có thể dẫn đến sinh non.