Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Uống nước 

Ngay cả mất nước nhỏ cũng có thể gây ra các cơn co thắt.

Di chuyển 

Hãy thử thay đổi vị trí của bạn nếu cơn co thắt diễn ra đau đớn - nếu bạn đang ngồi, hãy đứng lên (và ngược lại).

Cơ hội thực hành 

Sử dụng các cơn co thắt này như một cơ hội để thực hành các kỹ thuật thở và hình dung mà bạn đã học trong lớp giáo dục sinh nở. (Nếu anh chồng của bạn ở gần đó, hãy cùng anh ấy thực hành.)