Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Các cơn co thắt Braxton Hicks 

- Diễn ra không thường xuyên
- Chúng thường kéo dài khoảng 15 đến 30 giây (nhưng đôi khi dài tới hai phút)
- Chúng sẽ giảm dần khi bạn thay đổi vị trí: đi lại, thay đổi tư thế nằm, ...

Sự chuyển dạ thực sự 

- Diễn ra tương đối đều đặn và phát triển mạnh hơn, dài hơn và gần nhau hơn khi bạn gần chuyển dạ
- Chúng thường kéo dài khoảng 30 đến 70 giây mỗi lần và chúng không dễ dàng thay đổi hoạt động
- Cường độ thường là rất mạnh

Mục đích 

Các cơn co thắt chuyển dạ là làm mỏng và giãn cổ tử cung, trong khi các cơn co thắt Braxton Hicks chỉ là thực hành cho thực tế. Các cơn co thắt thực sự cũng có thể đi kèm với các dấu hiệu chuyển dạ thông thường khác: dịch âm đạo tiết ra rất nhiều, ra máu cá và vỡ ối